paito warna

Paito Warna Keluaran Togel oregon 09:00 wib Ter UpdateSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
2 6 0 5 50 3 9 5 55 0 4 8 33 6 5 3 82 2 8 7 64 2 6 3 99 5 8 3 2
7 3 8 2 19 9 2 1 37 3 5 6 21 5 4 5 94 2 4 6 10 2 2 9 22 1 0 3 3
6 1 1 1 29 0 8 3 26 8 3 5 83 9 8 6 53 6 1 1 20 5 5 3 84 7 6 2 8
7 7 8 0 83 6 2 0 23 0 4 2 65 7 9 8 89 0 2 8 19 0 5 3 87 3 2 5 7
4 7 1 7 82 4 1 6 79 7 6 0 67 8 4 2 60 4 2 9 23 4 6 4 18 6 8 7 6
6 2 0 2 24 7 2 9 21 7 0 3 37 4 9 8 84 7 8 6 53 9 0 5 57 5 8 7 6
1 3 1 7 84 1 6 9 60 1 3 6 94 0 3 2 59 8 8 7 69 6 3 9 36 2 5 6 2
9 6 0 3 33 0 3 5 84 1 2 3 54 9 9 0 95 6 1 3 47 3 4 3 78 5 5 1 6
8 5 4 0 44 7 4 3 76 0 5 7 31 3 9 7 72 2 9 3 37 7 6 3 91 9 0 2 2
1 8 2 8 13 5 4 5 99 8 7 3 14 4 3 6 92 4 0 6 68 2 1 7 82 6 4 0 4
6 4 6 7 43 0 6 9 61 7 5 7 38 7 5 8 40 4 5 4 90 0 9 4 41 7 8 6 5
6 6 2 3 52 3 9 6 69 7 5 4 90 1 4 6 18 1 4 8 34 4 3 9 33 7 3 9 3
8 8 6 7 48 9 3 5 87 6 7 0 79 7 3 8 24 1 7 9 71 3 3 5 83 8 0 8 8
8 8 5 0 56 0 0 5 58 3 5 6 29 9 4 9 43 6 6 1 73 5 9 6 68 8 1 0 1
3 2 9 0 93 1 0 1 15 8 0 1 18 4 3 1 48 3 9 1 17 5 3 0 30 0 6 1 7
3 4 1 3 45 7 4 8 35 9 9 5 52 7 6 3 91 3 4 0 47 8 5 0 55 1 6 6 3
3 6 3 7 11 4 6 5 20 9 7 6 49 0 0 0 05 2 9 9 96 6 5 0 59 9 1 7 8
4 3 7 8 67 1 8 0 81 2 1 0 19 4 6 4 17 0 8 9 87 8 7 3 10 4 3 6 9
1 0 6 5 20 5 1 8 94 7 3 9 39 4 0 5 53 5 8 4 35 4 1 5 62 0 8 3 2
0 0 6 6 37 6 1 0 10 3 8 6 59 8 6 6 30 7 3 3 67 3 7 5 30 9 8 1 9
5 3 4 4 85 0 1 1 22 9 1 2 39 2 1 7 80 5 2 6 84 3 7 0 74 3 7 1 8
5 4 4 6 14 2 0 5 50 5 8 1 98 4 4 0 49 1 9 5 56 9 4 5 98 5 7 7 5
7 8 7 7 55 8 6 1 79 2 8 4 32 1 5 8 43 5 0 9 98 6 1 3 42 7 0 1 1
2 4 4 6 15 9 8 6 58 1 1 1 23 8 9 6 65 1 3 1 48 7 6 9 69 6 3 9 3
0 8 8 0 84 8 1 1 21 2 4 1 53 5 9 0 98 7 6 4 13 9 3 0 38 6 4 5 9
7 3 7 6 45 3 2 7 96 6 6 9 61 6 1 1 28 6 3 2 57 2 3 5 82 5 6 2 8
5 4 1 4 53 2 2 4 66 2 0 4 41 6 1 0 17 7 4 7 23 9 6 8 54 1 7 5 3
2 1 4 5 92 6 8 6 53 7 7 3 19 5 0 0 00 4 3 8 22 8 6 2 84 2 2 6 8
4 2 5 7 37 3 5 0 54 9 1 2 37 7 8 1 93 3 0 7 73 2 2 9 28 9 5 3 8
6 2 2 0 27 7 8 5 48 7 1 7 84 1 1 1 20 9 1 4 53 9 9 1 18 2 5 3 8
0 8 7 7 53 8 4 7 27 4 7 4 23 2 3 2 55 5 8 5 44 3 6 3 90 5 4 9 4
8 5 9 7 70 9 4 6 13 9 9 9 92 9 3 6 93 3 0 8 82 9 4 8 36 7 4 5 9
2 0 9 0 93 7 0 0 07 3 1 8 95 9 1 8 95 3 3 3 65 8 4 2 67 5 1 7 8
9 0 6 1 77 5 7 7 50 2 4 8 30 5 5 6 29 0 0 4 45 4 9 8 84 7 0 1 1
0 7 4 7 28 5 7 4 29 1 4 2 68 4 1 1 28 9 1 5 68 7 2 7 98 6 9 6 6
3 9 5 9 55 3 3 0 39 6 5 0 59 3 4 0 44 4 1 8 91 2 4 1 50 4 6 8 5
4 8 1 6 75 1 8 8 76 3 8 6 51 2 5 9 59 3 4 5 91 4 3 5 84 7 0 2 2
8 3 7 1 80 8 3 1 46 2 7 2 97 7 5 3 83 1 6 5 20 6 2 5 73 0 0 6 6
7 6 5 8 44 8 6 6 37 8 8 6 52 9 7 6 41 7 3 8 22 7 2 6 86 9 2 9 2
9 4 4 4 82 5 7 2 97 1 6 4 18 9 9 7 78 9 5 1 69 8 3 9 38 7 5 5 1
0 8 5 8 46 3 9 2 21 6 8 1 96 7 7 8 66 0 1 6 76 8 2 7 96 1 5 9 5
7 0 4 6 11 5 0 6 69 0 2 9 25 4 9 1 11 8 0 8 84 2 5 2 72 1 4 4 8
1 4 9 0 93 4 1 9 12 3 5 2 76 8 7 9 77 2 6 1 70 8 7 1 80 1 5 8 4
4 8 0 0 07 2 2 3 53 9 8 3 20 9 6 7 47 0 2 5 76 7 5 1 66 8 9 6 6
4 9 7 0 79 3 4 7 21 0 0 4 42 2 4 4 86 0 3 6 92 7 7 0 75 8 8 6 5
4 3 6 3 96 0 3 4 78 5 0 7 70 9 6 0 69 8 2 9 20 7 7 0 72 0 7 7 5
0 6 0 1 19 3 5 5 10 5 0 9 97 7 7 5 35 9 9 5 56 2 5 4 96 6 8 5 4
2 0 1 7 87 9 4 4 86 5 6 5 29 6 4 5 96 5 1 8 99 9 0 4 41 5 1 7 8
8 5 5 9 51 4 6 2 83 5 3 8 22 5 2 6 87 3 8 2 11 4 4 2 69 0 4 0 4
4 6 5 5 17 3 3 8 26 3 5 4 97 3 4 3 73 2 1 4 58 0 5 9 56 7 6 9 6
0 0 0 2 29 1 9 3 37 0 9 3 33 5 3 4 72 1 3 6 91 3 6 6 39 0 0 7 7
1 8 3 8 28 5 1 1 27 1 8 6 57 6 3 2 51 4 1 9 15 4 4 9 41 7 0 4 4
7 1 5 3 89 5 0 1 12 0 5 5 12 9 5 6 22 6 4 6 12 6 5 5 16 3 2 3 5
9 7 5 5 15 2 6 0 65 3 6 3 97 6 0 8 83 1 2 0 25 4 5 2 74 5 5 8 4
3 5 0 5 50 3 6 1 79 5 0 7 76 4 6 3 93 6 2 8 19 0 8 6 50 8 3 5 8
8 9 2 2 45 1 5 4 98 7 9 8 84 7 8 3 26 0 1 0 18 2 5 1 67 6 3 3 6
5 1 1 5 66 0 8 4 34 8 1 0 13 8 5 5 19 4 2 4 64 6 3 4 75 1 1 2 3
4 0 2 6 84 0 5 1 62 5 8 7 64 8 3 0 34 9 2 9 20 3 7 8 67 6 4 8 3
4 6 8 3 20 2 2 0 28 7 1 1 28 6 0 1 12 4 3 5 81 9 6 0 65 1 9 4 4
2 5 4 6 10 3 7 7 52 6 9 0 92 7 9 8 82 2 8 0 83 4 7 0 72 0 9 4 4
2 2 6 9 68 8 9 7 74 6 9 6 61 7 4 4 88 1 3 9 37 1 1 5 62 7 3 9 3
3 3 2 7 99 6 9 1 17 5 1 5 69 4 0 9 98 7 7 2 90 2 9 5 55 0 9 5 5
9 1 9 8 84 9 6 8 55 4 9 5 54 0 0 1 12 4 3 8 21 1 1 1 27 2 5 0 5
3 4 0 2 25 7 8 4 32 7 4 2 67 2 5 0 52 9 0 6 67 6 4 6 12 8 8 7 6
5 3 3 5 88 3 9 9 97 1 2 3 50 5 4 0 48 4 2 6 80 2 1 8 94 4 3 2 5
2 9 9 5 56 9 0 6 65 7 2 6 83 3 1 8 99 7 4 0 40 7 4 8 37 8 4 0 4
9 1 7 4 21 1 4 8 34 7 3 9 34 8 2 5 74 5 9 9 99 3 4 8 30 8 1 6 7
2 8 3 8 20 7 3 0 33 5 3 4 73 3 6 6 37 1 0 7 71 6 5 5 11 3 5 0 5
2 5 8 6 59 3 2 1 39 5 1 8 94 1 2 6 89 2 4 1 54 8 6 0 60 6 2 1 3
0 3 3 5 80 5 5 3 84 5 8 4 36 1 6 5 24 0 1 6 77 8 3 4 75 6 0 5 5
5 8 7 0 71 9 5 6 23 3 7 9 78 4 1 4 54 7 2 3 59 2 5 8 44 6 1 6 7
3 0 8 4 36 8 8 2 14 0 2 7 99 4 1 8 98 8 7 2 97 1 5 9 57 0 7 3 1
4 4 1 2 32 6 4 0 40 0 9 3 38 1 1 4 52 9 2 2 45 2 4 9 47 1 2 7 9
8 4 3 3 65 1 0 9 95 4 3 3 66 4 4 8 38 3 2 8 13 0 1 1 28 7 2 3 5
7 9 0 1 14 5 7 1 84 0 4 5 99 8 7 2 97 8 3 4 79 1 7 1 84 4 9 1 1
6 3 9 5 56 1 7 1 82 4 1 6 73 3 9 0 98 2 2 5 72 4 2 5 79 0 3 8 2
7 3 9 1 19 5 8 6 52 5 7 2 99 1 7 9 78 6 8 1 94 4 5 2 75 3 3 5 8
2 7 2 7 93 4 4 7 26 8 1 1 25 7 4 8 32 0 3 2 52 9 3 8 23 4 4 8 3
1 0 0 1 11 7 4 2 63 6 0 9 97 8 6 9 65 0 7 9 74 7 2 4 69 9 5 9 5
2 1 2 9 20 9 7 5 34 7 7 7 57 7 0 5 58 9 5 7 35 6 2 0 24 2 6 4 1
6 2 4 3 78 6 5 2 73 5 2 1 35 8 5 9 54 6 7 8 66 3 3 0 36 9 0 7 7
6 5 1 6 75 4 2 2 41 0 2 9 25 4 2 1 34 5 7 7 52 0 7 2 95 2 1 5 6
9 0 7 6 40 0 4 9 44 3 7 6 49 4 7 1 89 1 2 0 27 8 3 2 54 4 8 2 1
1 4 9 5 58 3 8 3 28 7 5 1 64 5 4 8 31 4 8 2 17 7 7 1 85 4 2 1 3
1 7 3 7 18 0 0 6 60 0 1 6 78 6 6 3 90 3 2 6 87 7 5 9 59 7 3 6 9
5 8 8 0 88 8 9 8 88 0 8 2 10 3 9 8 87 9 2 8 10 9 5 1 62 6 5 1 6
2 0 9 7 74 0 9 0 96 4 7 2 92 0 6 1 77 6 3 9 34 9 0 3 38 3 3 3 6
0 6 6 8 59 7 0 2 26 1 1 4 57 3 9 4 49 7 2 6 81 7 8 5 44 2 1 8 9
0 3 8 3 20 2 3 7 18 4 5 9 51 8 0 5 50 9 1 9 16 8 7 3 16 2 9 8 8
9 4 3 4 76 8 1 9 16 5 1 0 13 4 3 2 56 4 2 9 28 0 0 3 31 3 1 1 2
1 8 6 5 29 3 8 3 27 3 6 6 32 8 1 4 53 9 1 9 10 4 5 1 68 5 5 6 2
7 2 0 8 82 5 2 4 66 7 0 9 90 4 9 6 67 6 5 4 96 8 6 6 34 7 5 8 4
4 5 2 7 99 7 3 8 29 5 3 2 54 1 9 1 17 8 7 6 43 4 4 9 43 2 6 8 5
4 2 8 4 35 8 1 8 91 4 2 7 97 9 9 1 12 6 2 7 93 6 0 3 34 9 8 1 9
3 3 3 1 43 5 9 0 90 8 9 0 92 9 0 1 12 9 0 8 86 6 5 2 76 8 7 9 7
3 8 4 2 64 8 4 8 34 4 2 1 35 8 4 4 86 9 6 8 50 6 5 2 74 6 5 2 7
9 2 6 0 62 9 4 6 10 1 4 3 74 5 9 4 41 6 1 4 50 5 1 2 31 5 6 5 2
9 4 0 5 54 2 9 9 94 7 6 1 77 7 1 1 27 5 0 4 46 3 1 7 88 7 3 2 5
9 2 3 4 72 1 2 5 75 1 2 7 91 7 3 6 95 7 6 6 35 5 1 1 23 7 2 9 2
6 9 5 2 70 7 2 6 81 4 6 3 92 4 4 7 27 4 0 9 99 2 0 3 30 8 2 9 2
0 7 6 4 17 2 1 3 48 9 4 9 45 2 7 0 70 9 5 1 60 2 2 1 37 7 5 2 7
0 7 0 1 16 0 0 9 97 9 6 1 77 5 6 1 71 0 9 5 55 8 4 5 95 5 2 3 5
8 8 0 4 43 2 0 6 62 7 4 6 18 2 1 1 25 7 0 4 44 0 5 4 92 2 1 2 3
8 0 7 9 73 4 7 2 92 5 4 1 56 3 8 7 62 4 6 7 46 6 4 1 56 7 2 9 2
0 1 7 8 66 7 9 4 47 3 2 8 12 3 8 5 46 6 1 5 68 7 4 8 33 2 4 6 1
9 9 6 5 26 9 6 0 63 5 3 9 39 2 2 1 34 8 5 0 55 5 5 4 97 5 5 7 3
2 6 9 4 45 6 7 5 35 4 5 0 52 3 2 1 38 1 8 1 92 9 7 6 42 2 7 8 6
6 1 1 3 45 1 0 4 41 7 8 3 26 8 1 7 85 0 2 0 21 5 7 4 24 7 2 6 8
6 2 0 1 17 2 2 7 97 6 1 4 53 5 7 4 25 1 8 5 45 6 6 6 34 3 5 5 1
3 5 5 1 63 9 8 1 90 6 2 3 52 6 9 1 12 2 9 6 60 2 2 9 28 5 3 2 5
3 9 4 7 20 8 3 6 92 7 5 4 90 8 5 1 63 0 9 8 85 8 9 1 17 4 7 6 4
5 5 9 2 20 1 7 1 85 3 7 5 30 7 6 8 53 2 0 3 34 6 8 2 16 6 3 4 7
1 9 8 4 36 3 0 6 69 6 8 7 69 1 7 2 96 1 1 9 14 9 6 2 83 6 0 2 2
0 8 0 4 48 1 7 1 88 8 0 1 10 9 0 2 29 8 6 4 10 3 0 5 52 4 9 4 4
1 2 0 6 69 5 4 1 51 4 1 6 75 7 2 3 56 2 3 6 97 4 6 1 76 8 9 9 9
9 5 4 6 10 8 7 6 41 6 2 5 74 4 7 8 60 4 8 1 91 4 3 1 41 0 8 2 1
1 3 2 1 32 8 6 7 40 8 1 1 20 7 9 7 76 0 0 0 04 6 2 0 25 3 4 1 5
0 8 2 7 94 4 7 3 10 5 2 6 87 4 6 6 33 1 1 4 58 9 5 0 52 9 1 2 3
1 6 6 7 44 7 4 8 35 3 0 1 14 0 4 2 69 9 1 0 10 1 9 3 31 8 2 4 6
3 4 1 6 78 4 3 6 95 1 8 1 90 7 3 4 72 6 6 2 85 1 9 7 79 0 4 7 2
4 1 0 1 18 0 6 3 97 4 8 4 31 7 9 7 79 1 1 8 91 8 7 7 51 3 7 4 2
6 5 9 9 99 9 9 0 96 7 3 3 66 0 6 7 41 7 5 5 17 4 9 4 48 0 8 4 3
5 7 7 3 14 8 8 5 48 4 1 3 44 2 8 1 99 0 0 0 03 0 3 2 54 9 4 1 5
0 5 3 9 30 1 6 9 64 5 9 7 77 3 4 9 41 1 3 2 51 5 1 7 84 7 5 7 3
4 7 6 9 60 1 9 8 80 1 1 4 58 9 1 1 20 9 1 0 10 2 4 2 62 0 1 7 8
1 6 2 8 12 9 3 4 73 3 4 8 33 2 8 2 11 4 4 5 94 3 9 3 33 8 7 8 6
8 3 3 9 31 7 8 2 18 0 7 1 80 4 3 8 28 5 1 7 89 8 5 9 59 1 0 9 9
1 6 7 4 23 9 0 2 28 4 2 1 37 5 5 1 67 2 4 3 75 0 7 0 73 0 9 9 9
4 1 8 4 31 7 1 7 87 2 0 9 94 0 9 8 80 7 9 7 71 8 0 2 21 3 9 9 9
2 7 8 3 25 1 4 5 96 5 0 0 09 2 9 3 36 7 1 6 78 4 5 7 31 3 3 4 7
7 6 6 4 13 7 4 5 93 4 8 4 34 2 2 3 58 6 7 5 38 6 5 6 28 5 7 1 8
7 9 0 6 65 4 2 9 29 1 2 6 80 5 8 2 16 1 5 9 50 9 4 0 46 9 8 0 8
8 5 0 6 63 9 4 9 45 0 5 9 53 1 5 2 73 1 0 8 80 0 4 0 48 2 2 7 9
6 2 4 4 82 1 1 3 49 5 7 4 21 1 5 5 13 7 1 2 38 2 0 2 28 4 1 8 9
9 4 3 9 33 7 1 2 34 0 9 9 97 6 6 8 51 8 1 5 63 1 9 0 95 0 2 3 5
5 1 6 3 93 4 5 7 33 2 7 0 70 1 5 6 22 8 0 2 26 3 3 3 64 4 3 6 9
3 8 4 9 45 1 4 4 83 9 5 3 83 6 6 6 30 1 6 2 83 2 7 6 46 9 1 0 1
0 7 2 0 24 6 9 5 53 0 9 8 85 5 7 9 79 6 2 5 78 8 5 7 34 7 5 6 2
0 5 3 2 51 9 0 1 14 7 6 9 67 2 2 3 56 9 2 3 51 4 3 7 16 1 7 3 1
9 4 4 5 93 0 8 5 41 9 5 2 75 0 8 1 96 3 2 6 89 4 0 6 69 3 1 0 1
6 3 6 9 64 5 1 3 43 8 0 3 36 2 9 1 17 3 2 5 79 3 3 3 65 6 5 1 6
0 0 2 4 66 4 0 8 84 6 2 5 76 3 9 3 30 0 4 0 49 1 7 9 77 9 3 3 6
3 6 6 3 97 4 1 4 58 4 6 3 95 9 3 4 75 6 6 5 20 3 0 8 83 9 3 0 3
5 6 3 0 37 0 6 6 31 6 0 4 49 2 3 8 26 6 8 8 77 6 3 6 94 6 8 6 5
9 0 0 0 02 4 4 7 23 7 2 5 71 5 8 9 89 7 5 5 18 8 9 7 79 2 5 2 7
0 5 3 8 27 5 3 1 49 8 0 8 89 5 8 6 56 2 6 2 85 2 3 1 40 7 8 4 3
8 2 6 2 86 3 2 5 78 8 5 6 27 1 3 8 20 2 8 0 83 7 2 0 20 9 5 7 3
7 8 5 7 36 4 5 8 45 4 0 8 85 9 8 6 54 7 0 7 79 7 2 3 58 7 7 0 7
1 9 1 9 10 7 5 0 56 6 5 0 53 8 5 5 11 5 7 7 52 5 3 8 29 4 1 8 9
8 6 2 9 28 4 2 6 83 1 9 6 68 6 3 6 98 9 0 2 24 3 1 8 95 8 7 3 1
0 1 5 5 11 7 0 2 22 6 1 2 37 0 7 0 70 6 9 6 62 6 2 1 39 8 3 8 2
8 1 2 5 79 4 7 4 25 8 9 5 52 7 9 2 21 4 1 7 85 0 1 3 42 8 3 3 6
7 4 9 3 30 4 5 5 19 9 5 5 10 6 5 2 72 0 5 5 16 7 5 3 84 5 2 6 8
1 0 6 4 13 2 0 3 30 1 7 5 32 7 7 8 69 9 9 6 60 9 5 5 17 2 4 1 5
2 9 8 8 78 5 8 5 48 9 0 3 35 1 4 9 48 4 7 3 12 8 5 7 35 1 1 1 2
6 6 3 2 58 8 7 1 87 7 9 1 10 9 2 4 69 9 7 5 35 4 9 1 18 4 8 3 2
8 4 9 2 29 6 3 9 37 2 9 2 29 3 0 0 06 4 4 9 46 4 6 3 93 3 9 3 3
7 5 1 9 14 4 6 8 53 5 7 8 63 9 7 6 42 6 5 2 76 3 4 7 23 0 5 1 6
9 3 6 0 69 7 9 9 99 9 5 4 99 0 8 0 83 2 2 2 44 4 6 0 61 0 1 8 9
3 3 8 5 45 1 7 4 27 9 7 6 48 2 1 9 11 9 0 3 37 4 2 7 99 2 0 8 8
7 0 2 9 22 1 4 3 70 1 4 4 81 3 4 2 62 8 0 1 17 9 2 1 37 9 5 2 7
6 0 2 6 80 1 8 4 32 7 9 6 61 1 5 2 77 6 2 8 12 5 5 5 12 3 8 8 7
4 3 9 0 91 4 1 6 71 7 2 6 84 4 1 8 96 2 2 2 49 5 8 8 74 5 9 9 9
4 7 6 2 85 1 0 5 57 6 4 6 15 9 3 3 66 8 7 6 46 7 3 4 73 6 2 2 4
1 1 4 6 12 2 7 7 56 2 8 3 20 8 4 7 29 6 4 1 51 9 4 7 28 1 7 7 5
3 4 2 1 31 0 1 9 16 0 6 5 22 5 1 4 52 0 8 4 31 0 4 3 79 9 1 6 7
1 2 3 9 39 7 3 6 95 8 3 4 79 0 8 4 31 4 1 4 59 3 7 0 72 2 0 5 5
9 1 6 6 34 9 8 1 91 5 8 3 26 6 2 3 55 6 3 3 61 9 5 1 60 4 1 2 3
9 3 7 1 86 2 0 2 21 2 3 8 26 6 9 0 96 9 8 7 63 3 2 3 51 4 3 1 4
8 5 2 3 54 6 9 6 66 4 1 0 12 9 9 7 73 1 3 9 38 6 6 4 14 5 6 4 1
0 2 9 3 37 9 6 5 28 0 5 8 48 5 9 3 31 2 2 2 42 3 7 1 81 7 6 6 3
5 5 0 5 56 7 2 6 87 0 6 6 37 6 2 2 49 6 6 3 97 8 1 4 51 6 2 4 6
8 3 9 2 29 3 8 9 86 5 5 8 48 1 4 9 49 9 5 0 51 3 0 3 34 5 6 9 6
3 3 1 2 38 6 1 4 50 7 4 2 63 9 0 6 63 3 1 7 84 4 4 7 20 3 6 3 9
6 2 6 3 91 8 6 7 44 3 9 3 33 3 7 6 47 9 2 8 11 2 9 7 79 9 6 1 7
9 4 9 7 75 8 4 9 48 9 5 4 94 4 2 5 72 9 3 8 27 9 7 3 13 0 7 4 2
8 7 7 8 62 2 9 0 91 4 5 6 23 7 6 2 81 6 3 8 22 5 3 0 37 0 8 8 7
2 9 5 5 10 5 0 1 16 1 4 2 67 7 9 1 16 4 3 8 20 7 0 6 67 5 3 5 8
2 4 6 7 49 6 2 1 36 6 1 8 92 0 0 7 75 1 7 7 59 7 6 9 61 6 9 1 1
5 6 4 9 48 9 0 6 60 0 0 3 30 2 5 2 78 1 7 9 78 2 3 8 24 5 8 5 4
7 6 4 2 68 2 7 8 66 1 1 3 41 0 5 0 53 3 1 0 18 8 9 0 91 9 7 9 7
3 8 4 3 79 2 3 9 39 3 9 8 80 3 8 3 28 0 6 2 88 4 5 5 11 0 6 6 3
9 5 6 9 65 3 3 2 59 9 9 3 30 5 5 8 40 0 8 2 18 2 6 7 43 9 3 8 2
5 0 3 5 86 0 1 7 86 9 4 9 40 6 4 6 10 8 1 3 41 2 0 7 73 2 4 0 4
7 3 7 9 76 7 1 7 87 1 4 7 20 2 5 9 54 5 0 9 97 0 5 7 32 0 4 7 2
0 3 3 3 62 4 5 9 59 8 4 9 48 4 3 6 94 5 4 5 94 3 5 4 91 7 3 0 3
3 9 3 9 34 3 9 3 34 7 1 6 70 6 1 7 84 8 5 4 96 7 5 0 58 1 6 2 8
6 2 7 8 66 9 5 8 48 2 2 5 70 7 4 9 44 5 5 0 52 8 5 8 40 6 2 0 2
9 6 4 9 43 4 5 4 97 0 1 0 15 3 2 8 15 1 4 3 75 3 1 3 45 7 9 4 4
9 3 4 8 37 3 4 6 13 5 7 4 27 5 5 9 58 0 3 7 12 9 8 6 58 2 4 5 9
4 9 7 6 49 1 2 4 69 4 8 4 37 5 0 7 75 1 0 4 48 8 8 9 82 6 1 7 8
8 2 8 4 36 4 7 3 11 1 7 3 16 5 4 0 44 6 4 0 43 9 8 8 76 3 8 0 8
7 7 3 0 38 6 8 8 73 5 4 8 38 9 9 8 80 5 2 6 87 2 4 7 23 9 2 4 6
7 0 4 9 41 3 2 9 24 1 0 9 93 1 6 5 27 0 7 1 89 1 9 0 91 1 9 1 1
6 8 7 4 29 5 6 8 57 6 8 6 54 4 0 6 67 5 8 3 29 7 4 6 12 9 6 8 5
3 9 3 1 44 8 9 5 59 4 9 7 71 4 4 4 88 2 0 3 34 6 1 7 81 9 4 2 6
9 1 9 4 45 4 5 2 78 7 1 3 45 2 3 2 53 3 7 0 74 2 8 3 26 8 5 5 1
0 3 2 2 41 9 3 6 91 9 9 7 79 6 7 0 70 3 9 4 41 3 6 2 82 2 0 3 3
0 3 6 8 52 0 8 7 60 0 3 1 44 3 3 3 60 3 5 7 37 2 3 1 44 1 7 9 7
4 2 4 2 69 4 9 3 34 2 0 4 46 2 8 2 13 2 3 5 84 2 1 9 18 0 1 0 1
7 3 4 2 62 1 7 6 44 9 2 8 19 8 8 1 95 6 3 3 69 8 9 3 34 6 2 5 7
8 2 8 1 92 4 8 4 34 9 5 1 65 4 3 5 87 9 8 0 85 2 1 5 69 2 0 7 7
3 2 4 2 61 4 9 7 70 2 2 2 49 6 1 8 93 5 1 7 80 9 0 0 05 5 4 6 1
9 9 9 1 11 7 6 1 71 3 6 3 99 9 3 5 82 0 9 5 55 9 1 4 59 5 2 5 7
4 6 8 8 78 9 5 4 92 6 4 7 20 2 0 3 35 2 2 7 92 3 4 3 78 3 3 7 1
2 8 4 1 59 1 8 2 14 5 5 9 56 4 2 1 38 9 3 2 58 1 3 7 10 9 5 2 7
8 8 7 6 40 8 2 1 39 3 3 7 15 2 2 2 43 1 0 3 30 9 0 9 98 2 8 2 1
5 4 8 5 48 4 2 0 28 1 9 8 83 5 1 3 49 2 8 1 95 1 9 8 82 3 9 1 1
4 7 1 8 96 9 2 8 13 0 6 3 91 2 9 6 60 8 2 0 28 1 2 9 24 5 2 0 2
9 7 5 1 68 3 7 2 92 3 1 6 78 3 0 8 89 2 4 9 42 4 3 5 87 8 4 3 7
9 4 2 5 77 6 3 9 35 0 2 9 27 4 7 0 78 2 5 6 23 5 9 4 41 5 5 4 9
1 4 4 0 44 6 9 3 31 2 9 7 79 2 0 3 31 5 7 9 77 0 5 4 94 0 4 4 8
3 0 1 7 88 3 1 8 92 5 3 5 89 6 7 6 40 3 8 3 27 3 8 2 15 3 4 7 2
0 3 1 1 21 8 8 8 73 1 3 5 83 1 3 3 64 0 6 1 77 9 7 4 20 7 8 3 2
0 7 4 6 10 8 7 5 34 7 7 9 71 6 5 0 56 2 7 9 75 7 7 6 44 3 3 5 8
1 8 7 6 42 2 5 2 79 1 3 3 63 5 7 7 56 6 7 3 16 8 6 0 66 1 5 3 8
9 3 3 8 27 5 9 5 50 2 1 6 75 1 0 1 15 4 9 7 73 9 5 3 86 1 5 1 6
3 8 6 8 58 9 0 5 51 4 0 4 45 1 4 2 69 0 2 0 23 9 0 1 13 5 8 2 1
5 0 8 4 36 9 3 0 31 2 0 5 53 0 6 0 61 1 1 8 97 0 2 1 38 5 9 0 9
3 1 4 9 49 0 4 2 69 2 9 1 13 6 0 3 35 3 9 9 99 6 7 3 17 6 8 0 8
6 0 1 8 93 1 4 7 25 9 1 6 76 5 4 6 13 3 3 8 23 1 7 9 79 8 4 0 4
4 3 4 6 10 7 6 3 93 6 7 9 77 8 1 5 61 1 1 7 87 9 6 7 48 2 6 1 7
1 3 1 5 69 4 8 0 84 5 0 6 63 8 7 1 81 4 9 6 69 4 3 3 65 5 5 0 5
9 1 9 6 66 3 7 3 14 9 7 9 79 5 5 0 51 1 3 2 52 1 7 0 74 5 6 4 1
4 2 2 0 24 4 7 9 71 8 3 3 64 4 7 4 24 4 7 6 40 4 5 1 68 6 5 4 9
1 1 3 6 98 6 7 6 41 8 4 5 96 6 0 6 69 6 1 2 35 2 3 5 87 8 5 6 2
0 0 3 4 77 2 4 0 40 5 2 2 43 9 2 0 23 4 8 2 11 4 3 3 65 0 0 0 0
1 4 9 0 98 3 3 1 48 2 0 0 07 1 7 1 85 0 1 0 15 4 3 8 27 4 7 3 1
9 4 6 6 31 0 7 3 16 0 1 8 91 6 7 7 59 5 0 8 86 3 6 8 58 6 9 3 3
7 8 7 2 93 6 9 8 87 5 8 1 95 7 8 8 72 4 0 3 32 8 5 2 79 1 6 8 5
5 7 2 0 28 4 4 4 88 3 9 6 68 1 6 7 46 7 6 5 29 1 6 7 48 4 1 1 2
1 8 1 0 17 3 9 8 81 9 7 4 28 9 1 9 14 9 3 8 24 6 7 9 79 4 6 3 9
8 2 1 5 66 2 5 9 59 6 6 4 10 7 8 3 28 9 1 7 85 3 1 4 58 4 1 9 1
2 6 7 5 33 4 1 9 14 0 9 4 44 9 0 7 72 4 0 0 09 3 5 4 90 5 8 4 3
0 5 1 5 69 6 0 4 45 6 6 1 77 9 1 5 62 6 6 4 19 3 6 2 85 0 3 0 3
3 3 1 3 43 2 0 2 28 8 1 4 59 8 3 7 12 6 1 6 76 8 6 3 99 8 2 3 5
3 0 2 2 47 1 5 9 59 8 7 9 77 9 8 2 16 2 4 5 97 8 1 2 34 6 2 2 4
9 2 8 7 68 9 2 7 96 1 6 4 10 3 3 9 34 8 8 4 32 5 8 4 32 8 3 1 4
9 8 1 6 72 9 8 7 61 9 8 8 73 4 9 4 43 5 7 9 73 4 4 0 40 9 6 6 3
4 1 5 6 26 4 1 3 47 4 6 0 63 8 1 4 52 3 7 9 78 8 8 7 61 9 9 6 6
8 0 9 1 16 8 5 2 75 6 7 3 16 7 3 4 72 0 5 1 66 5 3 4 78 3 3 6 9
6 8 2 4 60 2 1 6 74 7 4 6 17 4 3 0 38 3 9 6 65 6 2 1 38 3 9 4 4
4 9 7 6 41 2 8 1 92 4 2 6 83 6 3 4 75 8 0 1 10 0 1 6 77 0 3 6 9
7 3 8 5 48 7 6 4 17 1 3 0 31 5 7 7 50 6 7 0 70 2 9 8 80 3 8 0 8
9 6 3 2 53 0 3 0 32 1 4 5 90 3 5 0 52 5 6 9 63 7 2 8 18 2 8 3 2
9 0 3 7 12 2 7 7 56 7 5 1 66 6 1 1 20 6 9 4 42 6 6 3 90 2 8 6 5
0


Cek warna perbaris kolom masukkan 4digit angka